Loading...
Skip to main content
 
Електронна поща
Collapse Pane
 
 
 
 
 
 

ИС МОСС-Специален режим извън Съюза

 
*
 Идентификационният номер за целите на ДДС не се изисква, когато нямате регистрация по специалния режим извън съюза.
*
*
   
Collapse Pane
Национална агенция за приходите — бул. Дондуков 52, София, България;
Информационен център на НАП - 0700 18 700, Електронна поща: infocenter@nra.bg