Струг С5

№1616/2011/000143/19.08.2013


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Машини и съоръжения
Описание
година на производство 1966 г.
Местонахождение
гр.София, ул. "Шлосер" №1
Място на оглед
гр.София, ул. "Шлосер" №1
Количество
1
Водещ на продажбата
Гергана Овчарова
Телефон за контакт
02/98595318
Прикачени Файлове
Начална цена:
980 лв.
Депозит:
196 лв.
Дати за оглед:
От: 23.09.2013  До: 01.10.2013
Часове за оглед:
10.30-15.30ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 23.09.2013  До: 01.10.2013
Краен срок за внасяне на депозита:
01.10.2013
Дата на провеждане на търга:
08.10.2013

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

                             Изх.№ 1616/2011/000143/19.08.2013

 

 

                        Подписаният Гергана Овчарова, публичен изпълнител при ТД на НАП София, съобщавам, че по изпълнително дело № 1616/2011 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” №2, на 08.10.2013 г., от 13.30 ч. на следнити движими вещи:

 

1. Диамантена Пробивна система, дата на придобиване 22.02.2008 г.

окончателна оценка: 1800лв./хиляда и осемстотин лева/

 

2. Машина Шлайфане на тръби 12-70Е, дата на придобиване от 30.01.2008г.

окончателна оценка: 1310лв./хиляда триста и десет лева/

 

3. Струг С5 , година на производство 1966г.

окончателна оценка: 980лв./деветстотин и осемдесет  лева/

 

4. Заваръчен апарат ТР1500, година на производство 1980 г.

окончателна оценка: 700лв./седемстотин лева/

 

5. Лентоотрезна машина BS260DG, дата на придобиване 30.09.2008 г.

окончателна оценка: 5100лв./пет хиляди и сто лева/

 

6. Машина PRESTOTIG с количка , дата на придобиване 08.12.2008 г.

окончателна оценка: 7700лв./седем хиляди и седемстотин лева/

 

7. Пясъкоструен апарат, дата на придобиване 31.03.2009г.

окончателна оценка: 650лв./шестстотин и петдесет лева/

           

             Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 23.09.2013 г. до 01.10.2013 г., от 10.30 ч. до 15.30 ч., на адрес: гр. София, ул. „Шлосер” №1.

           Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” №2, ет.6, стая №13 всеки присъствен ден от 23.09.2013 г. до 01.10.2013 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч. или по пощата.

           Разглеждането на предложенията ще се извърши на 08.10.2013 г. от 13.30 ч., в сградата на ТД на НАП София, ул. “Триадица” №2, ет.6, търгова зала.

           Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и трябва да е постъпил до 01.10.2013 г. в банкова сметка IBAN: BG 54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCRBGSF в УниКредит Булбанк АД.

 

          Доплащането на окончателната цена на вещите от обявения/те за купувач/и участници в търга се извършва по безкасов начин по банкова сметка IBAN: BG28 BUIB 9888 3322 9433 00, BIC: BUIB BGSF в СИБАНК AД.

           Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, Дирекция „Събиране”  и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон 02/98595318