ЛЕК АВТОМОБИЛ ХОНДА "АКОРД"

№0164/2010/000022/28.02.2013


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Шумен
Категория
Лек автомобил
Описание
ЛЕК АВТОМОБИЛ ХОНДА АКОРД, СЕДАН, БЕНЗИН , производство 1992 г. цвят – бял.
Местонахождение
гр. Шумен, ул. Индустриална 11
Място на оглед
гр. Шумен, ул. Индустриална 11
Количество
1
Водещ на продажбата
Николай Николов
Телефон за контакт
054/856256
Прикачени Файлове
Начална цена:
550 лв.
Депозит:
110 лв.
Дати за оглед:
От: 15.03.2013  До: 21.03.2013
Часове за оглед:
от 09 ч. до 17 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 15.03.2013  До: 21.03.2013
Краен срок за внасяне на депозита:
25.03.2013
Дата на провеждане на търга:
29.03.2013

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Изх.№ 0164/2010/000022/28.02.2013

 

Подписаният Николай Димитров Николов, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Шумен, съобщавам, че по изпълнително дело №  164/2010 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД - гр. Варна Офис гр. Шумен,  пл. “Освобождение” № 2, на 29.03.2013 г., от 14.00 ч. на следните движими вещи:

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СИТРОЕН ДЖЪМПЕР , ФУРГОН, ДИЗЕЛ РЕГ. № Н 35 47 АТ  рама № VF7232B5215146512  двигател № T9A10FZ000070753PSA   производство 1995 г.  цвят – бял

при първоначална цена 450.00 ЛВ.

ЛЕК АВТОМОБИЛ ХОНДА АКОРД, СЕДАН, БЕНЗИН РЕГ. № Н 35 81 АТ  рама № JHMCB35300C228204  ДВИГАТЕЛ № F20A33003873 , производство 1992г. цвят – бял

при първоначална цена 550.00 лв.

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 15.03.2013 г. до 21.03.2013 г., от 09 ч. до 17 ч., на адрес: гр. Шумен ул. Индустриална 11.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Варна Офис   Шумен, гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 2 всеки присъствен ден от 15.03.2013 г. до 21.03.2013 г., от 09 ч. до 17 ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 29.03.2013 г. от 14.00 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Варна Офис   Шумен, гр. Шумен,   пл. “Освобождение” № 2. стая 106

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 25.03.2013 г. /ден, месец, година/, в ТБ “Инвестбанк”, IBAN: BG39 IORT 73773300365003, BIC:IORTBGSF

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Варна Офис гр. Шумен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон 054 856 256