Товарен автомобил "МАН 22.361 FNL"

№1147/2011/000295/15.01.2013


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Велико Търново
Категория
Товарен автомобил
Описание
Цвят - син/червен, дизел, дата на първа регистрация - 1988 г., обем - 11967 куб.см., брой места 1+1, бордови, в добро състояние.
Местонахождение
Елена, ул. "Стоян Михайловски" 5
Място на оглед
Елена, ул. "Стоян Михайловски" 5
Количество
1
Водещ на продажбата
Нели Ангелова
Телефон за контакт
062/617 235
Прикачени Файлове
Начална цена:
9300 лв.
Депозит:
1860 лв.
Дати за оглед:
От: 31.01.2013  До: 06.02.2013
Часове за оглед:
09.30-16.30
Срок за подаване на предложения:
От: 31.01.2013  До: 06.02.2013
Краен срок за внасяне на депозита:
06.02.2013
Дата на провеждане на търга:
12.02.2013

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

1147/2011/000295/15.01.2013

 

Подписаната Нели Иванова Ангелова, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Велико Търново, съобщавам, че по изпълнително дело № 1147/2011 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД - гр. Велико Търново, Площад Център 2 ст.102, на 12.02.2013 г., от 13.30 ч. на следните движими вещи:

1. Моторно превозно средство – ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ ЩАЕР 19 С 24, цвят БЯЛ/СИВ, рег.№ ВТ 3062 АМ, двигател № 6156422545, № рама VAN1924YY00YM4769, дизел, дата на първа регистрация 05.12.1991 г., обем 9726 куб.см., брой места 1+1, в много добро състояние

при първоначална цена: 7 800.00 лв. /седем хиляди и осемстотин лева/

2. Моторно превозно средство – КОЛЕСЕН ТРАКТОР–АВТОБАГЕР–ЖЦБ 3 ЦХ, цвят ЖЪЛТ, рег.№ ВТ 6266 ЕВ, двигател № АА50254506966S, № рама 3CX4339620P, дизел, дата на първа регистрация 22.07.1988 г., обем 3990 куб.см., брой места 1, в много добро състояние

окончателна оценка: 11 100.00 лв. /единадесет хиляди и сто лева/

3. Моторно превозно средство – ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МАН 22.361 FNL, цвят СИН/ЧЕРВЕН, рег.№ ВТ 5440 ВА, двигател № 36154070533121, № рама WMA5065161M058381, дизел, дата на първа регистрация 27.04.1988 г., обем 11967 куб.см., брой места 1+1, бордови, в добро състояние

при първоначална цена: 9 300.00 лв. /девет хиляди и триста лева/

4. Моторно превозно средство – МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР 308 Д, цвят БЯЛ/СВЕТЛО СИВ, рег.№  ВТ 1258 ВА, двигател № 60194300546734, № рама WDB9033211P649631, дизел, дата на първа регистрация 09.11.1998 г., обем 2299 куб.см., брой места 5+1, в добро състояние

при първоначална цена: 5 100.00 лв. /пет хиляди и сто лева/

5. Моторно превозно средство – СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ – МЕРЦЕДЕС 2426 Б, бетоновоз, цвят  БЯЛ/СИН, рег.№  ВТ 0765 ВА, двигател №  БЕЗ НОМЕР, № рама WDB65307715550657, дизел, дата на първа регистрация 13.09.1990 г., обем 15078 куб.см., брой места 1+1

при първоначална цена: 15 300.00 лв. /петнадесет хиляди и триста лева/

6. Моторно превозно средство – товарен автомобил ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ ЛТ 35 Д, цвят  ЗЕЛЕН/СИВ, рег.№ ВТ 1380 АМ, двигател № DW112803, № на рама WV2ZZZ29ZMH009828, дизел, дата на първа регистрация 01.02.1991 г., обем 2383 куб.см., брой места 2+1, повдигаща се площадка, в много добро състояние

при първоначална цена: 11 100.00 лв. /единадесет хиляди и сто лева/

7. Моторно превозно средство – ПЕЖО ПАРТНЕР, цвят ЧЕРВЕН МЕТАЛИК, рег.№ ВТ1507ВВ, двигател № 10DXFG6004041, № рама VF3GJWJYB95080859, дизел, дата на първа регистрация 26.08.2004 г., обем 1868 куб.м., брой места 6+1, в отлично състояние

при първоначална цена: 4 200.00 лв. /четири хиляди и двеста лева/

8. Моторно превозно средство - ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ ВАРИАНТ, комби, цвят ЧЕРЕН, рег.№  ВТ 2552 АМ, двигател № ВКР087788 № рама WVWZZZ3CZ6E168768, дизел, дата на първа регистрация 10.02.2006 г., обем 1968 куб.м., брой места 6+1, в отлично състояние

при първоначална цена: 12 300.00 лв. /дванадесет хиляди и триста лева/

9. Моторно превозно средство – СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ – МЕРЦЕДЕС 2426 Б, бетоновоз, цвят БЯЛ/СИН, рег.№  ВТ 1571 ВВ, двигател №  БЕЗ НОМЕР, № рама WDB65307715733977, дизел, дата на първа регистрация 14.11.1991 г., обем 15078 куб.см., брой места 1+1

при първоначална цена: 15 300.00 лв. /петнадесет хиляди и триста лева/

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 31.01.2013 г. до 06.02.2013 г., от 09.30 ч. до 16.30 ч., на адрес: гр.Елена, ул.Стоян Михайловски, 5.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Велико Търново, Площад Център 2 ст.102 всеки присъствен ден от 31.01.2013 г. до 06.02.2013 г., от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 12.02.2013 г. от 13.30 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Велико Търново, Площад Център 2 ст.102.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 06.02.2013 г., в IBAN: BG56IORT80433300250001 BIC: IORTBGSF при ИНВЕСТБАНК  АД клон Велико Търново.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

За контакти: телефон 062/617 235