Лек автомобил ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ

№1040/2010/000147/03.01.2014


Описание


Начин на продажба
Явен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Лек автомобил
Описание
рег.№ СН5571ВВ, година производство 1989г.
Местонахождение
гр.Сливен, кв.Индустриален, Самуиловско шосе
Място на оглед
гр.Сливен, кв.Индустриален, Самуиловско шосе
Количество
1
Водещ на продажбата
Маргарита Стефанова
Телефон за контакт
044 610 197
Прикачени Файлове
Начална цена:
648 лв.
Депозит:
129.6 лв.
Дати за оглед:
От: 20.01.2014  До: 23.01.2014
Часове за оглед:
9.00-17.00ч.
Краен срок за внасяне на депозита:
23.01.2014
Дата на провеждане на търга:
28.01.2014

Съобщение за продажба


Изх.№ 1040/2010/000147/03.01.2014

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

 

Подписаният, МАРГАРИТА СТЕФАНОВА, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Сливен, съобщавам, че по изпълнително дело № 1040/2010 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с явно наддаване, по реда на чл. 247 - чл. 250 от ДОПК, в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Сливен, гр. Сливен  ул. „ген. Столипин” № 19, на 28.01.2014 г., от 14.00 ч. на следните движими вещи:

 

 

1. МПС - лек автомобил ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ комби – 1бр., Рег.№ СН5571ВВ, рама  WVWZZZ31ZKE258094, двигател RA041344, цвят червен металик, първоначална регистрация 1989г.

                                                       /№, вид, количество, характерни белези/

 

при начална тръжна цена 648.00лв./шестотин четиридесет и осем  лв./

 

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 20.01.2014г. до 23.01.2014г., от 9.00 ч. до 17.00 ч., на адрес: гр.Сливен, кв.Индустриален, Самуиловско шосе.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 23.01.2014г. /ден, месец, година/, в ТБ “СИБАНК” АД – клон Бургас,   BIC: BUIB BGSF и IBAN: BG31 BUIB 7899 3300 6500 03.

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Сливен, гр. Сливен  ул. „ген. Столипин” № 19, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон 044 610 197